Biobank ALL

En svensk nationell biobank för akut leukemi är finns och provinsamling är nu centraliserad till Karolinska, Huddinge . Karin Karlsson är ALL gruppens representant i biobankens styrgrupp, för vidare information inkluderande blanketter m.m. hänvisas till rubriken ”Nationell biobank för akut leukemi” som ni finner som del i AML gruppens sida.

Nu finns patientinformation om medverkan i registret att ladda ned här.