Chefs- & ledarutveckling för hematologer och onkologer

Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening tagit initiativet till ett kvalificerat utvecklingsprogram för specialistläkare. Handelshögskolan i Stockholm Executive Education har valts ut som partner för genomförandet. Handelshögskolan har en gedigen erfarenhet av skräddarsydda utvecklingsprogram på vetenskaplig grund för chefer och ledare inom vården.

Ledarskap för specialister inom cancervården

Som chef och ledare inom cancervården är du beslutsfattare i en verksamhet där olika intressen konkurrerar om ändliga resurser. Cancervården bygger på starka värden och drivs framåt av engagerad personal. Men vad behöver du för kunskaper och färdigheter som chef och ledare? Hur skapar du balans mellan läkaruppdraget och ledaruppdraget idag?

Och var är det som krävs för att leda och utveckla cancervård imorgon?

Målgruppen. Ledarskap för specialistlä- kare inom cancervården har tagits fram av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening. Programmet vänder sig både till blivande chefer och ledare och till specialistläkare med ett par års erfarenhet av sådana uppdrag. Vi ser framför oss en grupp om 24 deltagare.

Syftet. Det övergripande syftet med programmet är att förbereda specialistläkare för chefs- och ledaruppdrag inom cancervården genom att fördjupa kunskaper och färdigheter inom ledarskapsområdet. Vi erbjuder en skräddarsydd ledarskapsfördjupning med fokus på:

  • Personligt ledarskap – att förmå specialistläkare kliva in i chefs- och ledarrollen
  • Verksamhetsförståelse – att skapa ökad förståelse för vårdens förutsättningar
  • Styrning och ledning – att tillhandahålla relevanta metoder och strategier

Upplägget. Ledarskap för specialistläkare inom cancervården är ett utvecklingsprogram om tre moduler á 2,5 dagar vardera. Deltagarna möts under sammanlagt 7,5 dagar på internat. Vi bemannar programmet med fakultet från Handelshögskolan, kompletterat med föreläsare från andra lärosäten och med resurspersoner från praktiken. Programmet avslutas med ett uppföljningstillfälle då deltagarna återsamlas under 1 ½ dag på kursgården för att reflektera kring erfarenheter och hur de har använt sina kunskaper.

MODUL 1
Chefs- & ledarrollen inom vårde 18 – 20 september
• Stämma av förväntningar & nuläge - var står jag i mitt ledarskap?
• Chefs- och ledarrollen inom vården - att gå ifrån specialist till ledare?
• Hur styrs vården i Sverige? Och hur fungerar egentligen ett sjukhus?

MODUL 2
Ledning, styrning & beslutsfattande 14 – 16 november
• Olika ledarstilar, ledarskap vs. medarbetarskap, grupputveckling
• De ekonomiska begreppen, styrning vertikalt och horisontellt
• Beslutsfattande, hälsoekonomiskt tänkande & värdekonflikter

MODUL 3
Att leda utveckling och förändring 30 januari – 1 februari
• Att förstå kultur och normer i vården och inom egen specialisering
• Att leda & skapa förutsättningar för utveckling och förändring
• Att ta hem lärdomarna från programmet och praktisera kunskapen

UPPFÖLJNINGSDAG 1.5 dag senhösten 2019. Vad har hänt sedan sist.


Erfarenhetsutbytet. Programmet leder till spännande möten mellan vetenskapligt grundade och praktiskt relevanta perspektiv. Det innebär unika möjligheter till erfarenhetsutbyte med personer som befinner sig i en liknande situation. Du blir också en del av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education Alumni – tillsammans med chefer och ledare inom och utom sjukhusvården – och får däri- genom tillgång till återkommande seminarier och workshops.

Målsättningen. Vi vill främja den svenska cancervården genom att inspirera, förbereda och
stärka specialistläkare att kliva in i rollen som chef och ledare. Vi ser fram emot fortsatta kontakter framöver för att möjliggöra genomförandet av en skräddarsydd ledarskapsför- djupning för hematologer och onkologer.

Kursavgift: 32 000 kr (exklusive moms)
Inkluderar Programavgift enligt ovan samt inackordering på kursgård.