Förtroendeuppdrag

SFH-repr. i blodcancerregistrets styrgrupp: Gunnar Juliusson, Lund (2017-2019)

Koordinator för SPUR-inspektionerna i hematologi: Ingmar Nilsson, Karlstad (2017-2018)

KVASTs hematopatologigrupp: Hans Hägglund, Uppsala (SFH ordf, 2016-2018)

Redaktör OHE: Jan Samuelsson, Stockholm (t.v)

Kontaktperson SOS klassifikationsfrågor: Hans Hägglund, Uppsala (SFH ordf, 2016-2018)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i etikfrågor:  Hans Hägglund, Uppsala (SFH ordf, 2016-2018)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i språkfrågor: Magnus Björkholm, Stockholm (2017-2018)

Equalis hematologigrupp: Daren Buhrkuhl, S:t Görans sjukhus, Stockholm (2013-tv) 

Kontaktperson visavi SLS i IT-utvecklingsfrågor: Björn Wahlin, Karolinska/Huddinge (2017-2018)

Externa bedömare för prövning av specialistkompetens (SoS): Helene Hallböök, Uppsala och Ingmar Nilsson, Karlstad (båda 2013-2015)

Blodcancerförbundets stipendiefond:  Hans Hägglund, Uppsala (SFH ordf, 2016-2018)

Blodcancerförbundets forskningsstipendiefond:  Hans Hägglund, Uppsala (SFH ordf, 2016-2018) 

Bedömningskommitté Årets avhandling: Kirstin Grönbaek, Köpenhamn (-2019), Satu Mustjoki, Helsingfors (-2022) ochGeir Erland Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus (-2022)

Kontaktperson vid ansvarsfrågor IVO och HSAN: Anders Wallin

Bevakning av nya dyra läkemedel inom hamatologi: Ulf Henrik Mellqvist, Borås

Facklig representant: Johan Lund, Karolinska/Huddinge 

SFH revisorer: Per Axelsson, Helsingborg och Kristina Carlson, Uppsala

Valberedning: Birgitta Lauri Luleå, Gunnar Juliusson Lund och Martin Höglund Uppsala