Förtroendeuppdrag

SFH-repr. i blodcancerregistrets styrgrupp: Gunnar Juliusson, Lund (2017-2019)

Koordinator för SPUR-inspektionerna i hematologi: Ingmar Nilsson, Karlstad (2018-2019)

KVASTs hematopatologigrupp: Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020)

Redaktör OHE: Jan Samuelsson, Stockholm (t.v)

Kontaktperson SOS klassifikationsfrågor: Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i etikfrågor:  Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i språkfrågor: Magnus Björkholm, Stockholm (2017-2018)

Equalis hematologigrupp: Daren Buhrkuhl, S:t Görans sjukhus, Stockholm (2013-tv) 

Externa bedömare för prövning av specialistkompetens (SoS): Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020), Martin Jädersten, Stockholm, (SFH sekreterare 2018-2020)

Blodcancerförbundets stipendiefond:  Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020)

Blodcancerförbundets forskningsstipendiefond:  Per-Ola Andersson, Borås (SFH ordf, 2018-2020)

Bedömningskommitté Årets avhandling: Kirstin Grönbaek, Köpenhamn (-2019), Satu Mustjoki, Helsingfors (-2022) och Geir Erland Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus (-2022)

Kontaktperson vid ansvarsfrågor IVO och HSAN: Anders Wahlin, Umeå (2019)

Bevakning av nya dyra läkemedel inom hamatologi: Per-Ola Andersson, Borås, tillsvidare

Facklig representant: Gunnar Larfors, Uppsala (2019-2021)