Regionmöte Stockholm Gotland

Södersjukhuset Stockholm

Regionmöte Stockholm Gotland

Välkommen till första regionmötet Stockholm-Gotland

Mötet hålls på Södersjukhuset Stockholm i aulan. Mötet är öppet för läkare, sköterskor och annan personal som arbetar inom hematologin i regonen. Mer information om anmälan mm kommer senare

Karolinska Hematology Seminar XV

7-8 September 2017 arrangeras Karolinska Hematology Seminar för femtonde gången. Seminariet är ett tvådagarsmöte med syfte att erbjuda State of the Art föreläsningar av internationellt ledande experter på utvalda hematologiska områden. Föreläsningarna följs av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagare och föreläsare.


                   annons_KHS

Anmäl dig här