Svenska AML gruppen

Arlanda hotellby

Svenska AML gruppen

Välkomna till Svenska AML-gruppens årliga möte, öppet för alla AML-intresserade läkare. Mötet äger rum på Arlanda hotellby torsdagen den 24 januari 2019 och anmälan görs via e-post till Åsa Rangert-Derolf, asa.rangert-derolf(a)sll.se.

ANNUAL MEETING OF THE SWEDISH AML-GROUP - January 24, 2019 - Arlanda hotellby

09.30-10.15 Årsmöte Svenska AML-gruppen

10.15-10.30 Coffee

10.30- 11:45 SCIENTIFIC PROGRAM I

10:30-11:00 Rapport från akut leukemiregistret (Gunnar Juliusson)

11:00-11:45 Inhibition of SAMHD1 to overcome cytarabine resistance in acute myeloid leukaemia (Nikolas Herold – Karolinska Institutet)

11:45-12:30  Lunch

12:30-14:30 SCIENTIFIC PROGRAM II

12:30-13:30 Immunotherapy in AML – where are we? (Marion Subklewe – Ludwig Maximilans Universität München)

13:30-14:15 Resultat från RICT-studien (Mats Brune)

14:15-14:45 Coffee

14:45-16:00 SCIENTFIC PROGRAM III

14:45-15:30 On-going and upcoming AML-studies (Stefan Deneberg)

15:30-16:00 HOVON studies (HO150 and HO156)  (Martin Höglund)


5:e ASH highlights möte i Lund - 22 januari 2019, kl. 15.00-19.00

Agenda:

Lymfom (högmalign, indolent, T-cells, Hodgkin) Thomas Relander, Ola Lindén, Kristina Drott

Akut myeloisk leukemi Vladimir Lazarevic

Akut lymfatisk leukemi Niklas Landberg

Kronisk lymfatisk leukemi Gunnar Juliusson

PAUS med enkel förtäring

MDS, MPN, KML Lars Nilsson

Stamcellstransplantation/immunterapi Gunnar Juliusson

Myelom Markus Hansson


För mer information, vg kontakta stefan.scheding(a)med.lu.se