Svenska AML gruppen

Arlanda hotellby

Svenska AML gruppen

Välkomna till Svenska AML-gruppens årliga möte, öppet för alla AML-intresserade läkare. Mötet äger rum på Arlanda hotellby torsdagen den 24 januari 2019 och anmälan görs via e-post till Åsa Rangert-Derolf, asa.rangert-derolf(a)sll.se.

ANNUAL MEETING OF THE SWEDISH AML-GROUP - January 24, 2019 - Arlanda hotellby

09.30-10.15 Årsmöte Svenska AML-gruppen

10.15-10.30 Coffee

10.30- 11:45 SCIENTIFIC PROGRAM I

10:30-11:00 Rapport från akut leukemiregistret (Gunnar Juliusson)

11:00-11:45 Inhibition of SAMHD1 to overcome cytarabine resistance in acute myeloid leukaemia (Nikolas Herold – Karolinska Institutet)

11:45-12:30  Lunch

12:30-14:30 SCIENTIFIC PROGRAM II

12:30-13:30 Immunotherapy in AML – where are we? (Marion Subklewe – Ludwig Maximilans Universität München)

13:30-14:15 Resultat från RICT-studien (Mats Brune)

14:15-14:45 Coffee

14:45-16:00 SCIENTFIC PROGRAM III

14:45-15:30 On-going and upcoming AML-studies (Stefan Deneberg)

15:30-16:00 HOVON studies (HO150 and HO156)  (Martin Höglund)