Medlemmar Lymfomgruppen

Svenska Lymfomgruppens medlemmar

Ordförande
Mats Jerkeman
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
mats.jerkeman(a)skane.se

Vice ordförande
Herman Nilsson-Ehle
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
herman.n-ehle(a)vgregion.se

Sekreterare
Stefan Norin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
stefan.norin@karolinska.se

Kassör
Ingemar Lagerlöf
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
ingemar.Lagerlof@lio.se

Sekreteriat
Rose-Marie Amini
Patologiavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
rose-marie.amini@igp.uu.se

Eva Kimby
Hematologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, Stockholm
eva(a)kimby.se

Birgitta Sander
Patologiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, Stockholm
birgitta.sander(a)ki.se

Christer Sundström
Patologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
christer.sundstrom(a)akademiska.se

Magnus Björkholm
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
magnus.bjorkholm(a)karolinska.se

Lena Brandefors
Medicinska kliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
lena.brandefors(a)nll.se

Sverker Hasselblom
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
sverker.hasselblom(a)vgregion.se

Martin Erlanson
Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
martin.erlanson(a)onkologi.umu.se

Hans Hagberg
Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
hans.hagberg(a)akademiska.se

Ola Lindén
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
ola.linden(a)skane.se

Charlotte Mörth
Onkologikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
charlotte.morth@dll.se

Thomas Relander
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
thomas.relander(a)skane.se

Anders Rådlund
Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
anders.radlund(a)lj.se

Urban Jerlström
Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
urban.jerlstrom(a)orebroll.se