Nominering 2018

Även det gångna året har många avhandlingar av hög kvalitet framlagts. Alla handledare uppmanas att nominera avhandlingar som försvarats mellan 1/7 2017 och 30/6 2018 till priset Årets avhandling. Fyra exemplar av avhandlingen tillsammans med en kort motivering på valfritt språk ska senast 1 september vara Monika Klimkowska till handa. avhandlingar

Adress:  
Monika Klimkowska
Klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset
F41, Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Priset delas ut under fortbildningsdagarna i Umeå.