Nominering 2017

Många avhandlingar av hög kvalitet har försvarats under det gångna året. Alla handledare uppmanas anmäla sin doktorand!

 
avhandlingar

Årets hematologiska avhandling kommer även 2017 att
presenteras på torsdagseftermiddagen. Författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingar som försvarats mellan 2016-07-01-2017-06-01 kan nomineras. Fyra exemplar av avhandlingen tillsammans med en motivering ska senast 2017-09-01 vara dr Monika Klimkowska tillhanda, adress:
Monika Klimkowska
Klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset
F41, Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Priset delas ut under fortbildningsdagarna i Västerås.