5:e ASH highlights möte i Lund - 22 januari 2019, kl. 15.00-19.00

2019-01-22 12:30:00

Lunds Universitet och hematologi/onkologi verksamheten vid Skånes universitetssjukhus bjuder in till "ASH höjdpunkter 2018" - en halvdags utbildning där verksamhetens läkare kommer att sammanfatta angelägna presentationer från det amerikanska hematologimötet i San Diego i december 2018. Utbildningen äger rum i på Lunds Universitet tisdagen den 23 januari 2017, kl. 15.00-19.00, Segerfalksalen, BMC.

Agenda:

Lymfom (högmalign, indolent, T-cells, Hodgkin) Thomas Relander, Ola Lindén, Kristina Drott

Akut myeloisk leukemi Vladimir Lazarevic

Akut lymfatisk leukemi Niklas Landberg

Kronisk lymfatisk leukemi Gunnar Juliusson

PAUS med enkel förtäring

MDS, MPN, KML Lars Nilsson

Stamcellstransplantation/immunterapi Gunnar Juliusson

Myelom Markus Hansson


För mer information, vg kontakta stefan.scheding(a)med.lu.se