Karolinska Hematology Seminar XVII September 5-6

2019-09-05 10:00:00

2019 arrangeras Karolinska Hematology Seminar för sjuttonde gången. Seminariet är ett tvådagarsmöte med syfte att erbjuda State of the Art föreläsningar av internationellt ledande experter på utvalda hematologiska områden.