Kallelse till årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

2019-09-02 11:56:00

Torsdagen den 3:e oktober 2019 kl 17:15 Sparbankshallen, Varberg

Agenda

§1     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§2     Val av justeringspersoner (2 st)
§3     Styrelsens verksamhetsberättelse
§4     Ekonomiskt bokslut
§5     Revisionsberättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§6     Val av styrelseledamöter; se valberedningens förslag nedan
§7     Val av revisorer; se valberedningens förslag nedan
§8     Val av valberedning; se styrelsens förslag nedan
§9     SLS-frågan, förslag om att uppgraderas till medlemsförening (se bil 1)
§10   Förslag på stadgeändringar (se bil 2)
§11   Årsavgiftens storlek
§12   Övriga frågor
§13   Nästa årsmöte

Välkomna!

Per-Ola Andersson (ordf) och Martin Jädersten (sekr)

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer:

  • Ordförande-elect (1+2 år*): Maria Liljeholm, Umeå
  • Sekreterare-elect (1+2 år): Johan Theander, Lund
  • Yngre ledamot (3 år): Cecilia Karlström, Karolinska-Stockholm
  • Revisor (1 år): Per Axelsson, Helsingborg (omval)
  • Revisor (1 år): Kristina Carlson, Uppsala (omval)

*+ 1 år som adjungerad "past-president” efter mandattiden

Styrelsens förslag till valberedning

Martin Höglund (omval), Birgitta Lauri (omval) och Gunnar Juliusson (omval)

Årsmöte 2019_Bilaga 1_SLS-frågan

Årsmöte 2019_Bilaga 2_Förslag på stadgeändringar