Offentliga ställningstaganden

Här kommer fortlöpande att publiceras viktiga initaitiv/dokument från föreningen riktad till olika huvudmän/organisationer.

SFH tillskriver Cancerfonden om begreppet "Blodcancer" - brevsfh Cancerfonden 2014

Konsensusdokument från SFH, Blodcancerförbundet och våra diagnosgruper om icke prisförhandlade läkemedel - sfh konsensus nya lakemedel 2014 final

SFH, Blodcancerförbundet och Patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi tillskriver RCC om behovet av ökade resurser för hematopatologi - Brev RCC samverkan hematopatologi 2014 SFH Blodcancerforbundet KVASTgruppen

SFH stödjer Läkare Utan Gränser´s arbete mot Ebolaepidemin - Läkare utan gränser