Preliminärt program

1) Chefs- och ledarrollen i sjukvården

18 SEPTEMBER (kväll)
- Introduktion till programmet och låta deltagarna lära känna varandra (Martin)
- Praktikföreläsning 1. Att vara ledare inom cancervården (Hans/Margareta)

19 SEPTEMBER (heldag plus kväll)
- Chefs- och ledarrollen. Hur förstå vad som är uppdraget? (Mats Tyrstrup)
- Sjukvårdssektorn. Hur förstå var det ska genomföras? (CF Helgesson)

20 SEPTEMBER (heldag)
- Personligt ledarskap 1 (Thekla Schneede). Leda sig själv. Hur förstå vem som har uppdraget?
- Summering av modulen samt förberedelser inför nästa modul (Martin)

2) Ledning, styrning och beslutsfattande

14 NOVEMBER (kväll)
- Backspegel modul ett och introduktion modul två (Martin)
- Praktikföreläsning 2. Konsten att leda ett sjukhus (Johan Rosenqvist, LT Kalmar)

15 NOVEMBER (heldag plus kväll)
- Budget och resultaträkning. Det ekonomiska ledarskapet (Catharina Pramhäll)
- Att fördela och samordna arbetet. Det organisatoriska ledarskapet (Mats Agurén)

16 November (heldag)
- Personligt ledarskap 2 (Thekla Schneede). Att leda andra. Det traditionella ledarskapet
- Summering av modulen samt förberedelser inför nästa modul (Martin)


3) Att leda utveckling och förändring

30 JANUARI (kväll)
- Backspegel modul ett och introduktion modul två (Martin)
- Praktikföreläsning 3. Konsten att leda förändring (Erland Löfgren KS)

31 JANUARI (heldag plus kväll)
- Organisatoriskt ledarskap forts. De praktiska utmaningarna (Martin)
- Att utveckla struktur och organisation. Fokus på ”hårdvara” (Niklas Källberg)
- Praktikföreläsning 4. Att leda cancervård (Hans/Margareta). Avslutningsmiddag.

1 FEBRUARI (heldag)
- Personligt ledarskap 3 (Thekla Schneede). Att själv leda förändring. Fokus på ”mjukvara”
- Summering av programmet samt formulering av handlingsplaner (Martin)