Resultat H-Net enkät 2010

2010 självskattade 17 nya svenska specialister sina kunskaper mot EHA:s passport.

Enkäten visade att en nyutbildad svensk hematolog har goda kunskaper rörande maligna sjukdomar inklusive benmärgstransplantation, Däremot var kunskaper lägre inom områden som benigna sjukdomar, benmärgsmorfologi och pediatriska sjukdomar.

Resultatet av hela enkäten finner du här - H-Net svenska resultat 2010