Stipendium fallbeskrivning

mia_w

ST-läkare kommer även 2017 att erbjudas möjligheten att erhålla ett av fem stipendier som täcker kongressavgift, resa och logi. Fallbeskrivningar skall anknyta till något av 2017 års ämnen AML, hypereosinofilt syndrom, myelom, Mb Hodgkin och APL. Fallen kommer att presenteras av respektive ST-läkare i samband med föreläsningen. Fallen (max 1 A4) ska skickas in senast 31/6, fyll i och sänd in blankett  nedan.  För att erhålla stipendium krävs medlemskap i SFH. Undantag för detta är medicine kandidater.