Stipendium fallbeskrivning

mia_w

ST-läkare kommer även 2018 att erbjudas möjligheten att erhålla ett av fem stipendier som täcker kongressavgift, resa och logi. Fallbeskrivningar skall anknyta till något av 2018 års ämnen myelofibros, aggressiva B-cellslymfom, ALL, Gaucher, HLH. Fallen kommer att presenteras av respektive ST-läkare i samband med föreläsningen. Fallen (max 1 A4) ska skickas in senast 30/6, fyll i och sänd in blankett  nedan.  För att erhålla stipendium krävs medlemskap i SFH. Undantag för detta är medicine kandidater.