Styrelse kontaktuppgifter


Per-Ola Andersson (ordförande)
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
Tel: 033 - 616 10 00 (vxl)
E-post: per-ola.andersson(a)vgregion.se

Martin Jädersten (sekreterare)
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00 (vxl)
E-post: martin.jadersten(a)sll.se

Marie Lindgren (skattmästare)
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar
Tel: 0480-81000 (vxl)
E-post: marie.lin(a)ltkalmar.se

Kajsa Jönzén (skattmästare elect)
Hudiksvalls sjukhus
Kungsgatan 33
824 81 Hudiksvall
Tel: 026-15 40 00 (vxl)
E-post: kajsa.jonzen(a)regiongavleborg.se

Thomas Erger (övrig ledamot, ST-läkarrepresentant)
Universitetssjukhuset i Linköping
58185 Linköping
Tel 010-1030000 (växel)
E-post: thomas.erger(a)regionostergotland.se

Beata Tomaszewska-Toporska (övrig ledamot)
Skånes universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: 046-17 10 00 (vxl)
E-post: beata.tomaszewska-toporska(a)skane.se

Katarina Nordfjäll (övrig ledamot)
Östersunds sjukhus
Box 654
831 27 Östersund
Tel: 063-15 30 00 Vxl
E-post: katarina.nordfjall(a)regionjh.se

Faktureringsadress:
Svensk Förening för Hematologi
c/o skattmästare Marie Lindgren
Siljeströms väg 20
392 44 Kalmar
SFHs organisationsnummer är 8020124742
Räkning för utlägg