Styrelse kontaktuppgifter


Hans Hägglund (ordförande)
VO Hematologi, Onkologi och Onkologisk endokrinologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00 (vxl)
E-post: hans.hagglund(a)akademiska.se

Ulf-Henrik Mellqvist (föregående ordförande)
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
Tel: 033 - 616 10 00 (vxl)
E-post: ulf-henrik.mellqvist(a)vgregion.se

Erik Ahlstrand (sekreterare)
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Tel: 019-602 10 00 (vxl)
E-post: erik.ahlstrand(a)regionorebrolan.se

Marie Lindgren (skattmästare)
Medicinkliniken
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar
Tel: 0480-81000 (vxl)
E-post: marie.lin(a)ltkalmar.se

Thomas Erger (övrig ledamot, ST-läkarrepresentant)
Hematologiska kliniken
Universitetssjukhuset
58185 Linköping
Tel 010-1030000 (växel)
E-post: thomas.erger(a)regionostergotland.se

Beata Tomaszewska-Toporska (övrig ledamot)
Skånes universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Tel: 046-17 10 00 (vxl)
E-post: beata.tomaszewska-toporska(a)skane.se

Åsa Derolf (övrig ledamot)
Hematologiskt centrum
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00 (vxl)
E-post: asa.rangert-derolf(a)karolinska.se

Faktureringsadress:
Svensk Förening för Hematologi
c/o skattmästare Marie Lindgren
Siljeströms väg 20
392 44 Kalmar
SFHs organisationsnummer är 8020124742
Räkning för utlägg