Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas. För att säkerställa tillgång till aktuell version av nationella VP framtagna enligt RCC modell finner du nedan länkar till RCC:s hemsida där dokumenten finns. Övriga vårdprogram finns nedan i dokumentform.

Fundera alltid på möjligheten att inkludera patienten i en klinisk studie – kolla gärna Cancerstudier i Sverige för att finna pågående studier!

covid      Länk till information rörande COVID-19Aggressiva B-cellslymfom
Mantelcellslymfom
ALL
Systemisk Mastocytos 2022
AML
Myelom
AL amyloidos_2022
NMDS_2021
Aplastisk anemi (SAA)_2019
MPN
Hodgkins lymfom
PNH_2021
Hudlymfom
Talassemi_2019
Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
Talassemi_Patientinfo_2016
ITP_2015
T-cellslymfom
KLL
TTP_2022
KML
Waldenströms makroglobulinemi

Palliativ vård
Korta videopresentationer av senaste uppdateringarna av riktlinjerna


Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även
Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org/index.php/guidelines

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

BMT-gruppen:s dokument;
DLI till vuxen patient
Konditioneringsval vid allogen och autolog stamcellstransplantation
SFOG-råd till hematologer och gynekologer ang gynekologisk kontroll av patienter inför och efter allogen stamcellstransplantation 20210415
ECP for GvHD. Nordic ECP Quality Group

Referensgruppen för AntiMykotika (RAM) och Folkhälsoinstitutets dokument/rekommendation om laboratorie-utredning och uppföljning av invasiva svampinfektioner
Invasiva_svampinfektioner_2022_RAM_Labdiagnostik_farmakologisk_monitorering_Sverige


Utbildningsmaterial
Nordiska riktlinjer för diagnostik och uppföljning av ärftliga myeloiska neoplasier - Germline_utbildning 


Mall Nationella riktlinjer/rekommendationer som skrivs på uppdrag av SFH