Diagnosspecifika indikatorer

ALL
Andel patienter med kurativ behandlingsintention med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde 100%
Andel patienter med kurativ behandlingsintention år som överlever 30 dagar efter diagnos. Målvärde >95%

AML
Andel patienter <80 år med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde >80%
Andel överlevande patienter 30 dagar efter diagnos. Målvärde >80%

MPN
Diagnos i enlighet med WHO-kriterier. Målvärde >95%
ASA-användning vid PCV. Målvärde >90%
Hematologisk CR enligt ELN hos högrisk PCV- och ET-patienter vid uppföljning 3 år. Målvärde >80%

MDS
Andel patienter med cytogenetisk analys vid diagnos. Målvärde >90%
Andel överlevande 1 år efter diagnos i int-2 + högriskgruppen. Målvärde >50%

KML
Andel patienter utvärderade i enlighet med nationella riktlinjer efter 12 månaders TKI-behandling. Målvärde >95%
Andel patienter med kronisk fas vid diagnos som inte progredierar till accelererad fas/blastkris inom 24 månader. Målvärde >96%

Maligna lymfom
Tid från remissutfärdande till besök hos onkolog/hematolog högst 10 dagar. Målvärde >80%
Tid från nybesök till behandlingsbeslut högst 14 dagar. Målvärde >80%
Tid från behandlingsbeslut till start av behandling vid aggressiva lymfom högst 7 dagar. Målvärde >80%
Tid från remissutfärdande till terapistart högst 31 dagar. Målvärde >80%
Andel 2-årsöverlevande patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom <60 år. Målvärde >80%

KLL
Andel patienter undersökta med avseende på p53-mutation inför primär behandlingsstart. Målvärde >90%
Tid från diagnos till beslut om behandling/expektans högst 28 dagar. Målvärde >80%

Plasmacellssjukdomar
Andel patienter <66 år som fått högdosbehandling med ASCT. Målvärde >85%
Andel patienter med symtomatiskt myelom där man genomfört FISH-analys inför behandling. Målvärde >50%
3-årsöverlevnad hos patienter med symtomatiskt myelom. Målvärde <66 år >75%,  >66 år >50%
Andel patienter med symtomatiskt myelom som uppnått minst VGPR efter primärbehandling. Målvärde <66 år >50%, >66 år >30%