Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Svenska Progesstestet

Fr.o.m. måndag den 16/11 finns det svenska progresstestet tillgängligt på hemsidan under fliken Utbildning/St i hematologi/ Progresstest. Testet ligger kvar i 2 veckor.

Uppdaterat vårdprogram för AML

I denna uppdaterade version (2020-20-23) av vårdprogrammet för AML har några mindre förändringar genomförts. Den viktigaste är att vid primärbehandling av äldre patienter med sekundär AML bör man, oavsett samsjuklighet, i första hand välja hypometylerande behandling snarare än intensiv kombinationskemoterapi.I vårdprogrammet finns nu en beskrivning av sex läkemedel (inkl veneoklax) vilka godkänts av FDA för behandling av AML. I väntan på ytterligare resultat från pågående kliniska studier, samt värdering av läkemedlen hos EMA resp. TLV/NT-rådet, kan dock vårdprogramgruppen ännu inte ge några rekommendationer om deras användning vid AML.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2020lNr 03
2020lNr 03
Oss hematologer emellan, 2020lNr 02
2020lNr 02
Oss hematologer emellan, 2020lNr 01
2020lNr 01
Oss hematologer emellan, 2019lNr 04
2019lNr 04

Föreningens Utbildningar

Fler datum

Kalender

Fler datum