Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

SFH:s arbete och ASH och EHA:s rekommendationer angående COVID-19

Även om, som tidigare framgått, SFH inte kommer att uttala riktlinjer angående COVID-19 så lägger vi här ut information som vi tror kan vara av nytta. Ändrade rekommendationer från diagnosgrupperna anslås så fort vi får kännedom om dem. Senast har KLL gruppen uppdaterat sina rekommendationer 8/9.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2020lNr 03
2020lNr 03
Oss hematologer emellan, 2020lNr 02
2020lNr 02
Oss hematologer emellan, 2020lNr 01
2020lNr 01
Oss hematologer emellan, 2019lNr 04
2019lNr 04

Föreningens Utbildningar

Fler datum