Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 650 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Nationella riktlinjer för Systemisk Mastocytos

Målsättningen med riktlinjerna är att befrämja en jämlik vård över landet, god tillgänglighet för patienterna, samt att ge en god och kostnadseffektiv behandling till patientgruppen. I riktlinjerna betonas vikten av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienterna, vilket är extra viktigt vid mastocytos då sjukdomen kan manifesteras av symtom från i princip alla organsystem. Ytterligare en målsättning är att möjliggöra inklusion i register och biobanker för att befrämja forskning och utveckling inom mastocytos. Vi är glada att meddela att riktlinjerna nu finns tillgängliga på sidan Riktlinjer.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2019lNr 01
2019lNr 01
Oss hematologer emellan, 2018lNr 04
2018lNr 04
Oss hematologer emellan, 2018lNr 03
2018lNr 03
Oss hematologer emellan, 2018lNr 02
2018lNr 02

Föreningens Utbildningar

Fler datum

Kalender

Fler datum

Svenska KML-gruppen

Arlanda Radisson Blu Sky City Conference Center between terminals 4 and 5