Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 650 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2019lNr 04
2019lNr 04
Oss hematologer emellan, 2019lNr 03
2019lNr 03
Oss hematologer emellan, 2019lNr 02
2019lNr 02
Oss hematologer emellan, 2019lNr 01
2019lNr 01

Föreningens Utbildningar

Fler datum

MDS

Rosersbergs slott

Kalender

Fler datum