Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 650 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

En podd om cancer

En podd om cancer spelas in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den riktar sig till personer som lever med cancer, som drabbad eller anhörig. I podden möts patienter och experter och med sig av sin erfarenhet och kunskap för att ge stöd, tips och råd.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2017lNr 04
2017lNr 04
Oss hematologer emellan, 2017lNr 03
2017lNr 03
Oss hematologer emellan, 2017lNr 02
2017lNr 02
Oss hematologer emellan, 2017lNr 01
2017lNr 01

Utbildningar & Kurser

Fler datum

Kalender

Fler datum