Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande drygt 665 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2016lNr 03
2016lNr 03
Oss hematologer emellan, 2016lNr 02
2016lNr 02
Oss hematologer emellan, 2016lNr 01
2016lNr 01
Oss hematologer emellan, 2015lNr 04
2015lNr 04