Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 650 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

HEMATOLOGI I KLINISK PRAXIS, 16-19 OKTOBER 2018

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt tillblivande internmedicinare men även till ST-läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andraspecialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2018lNr 02
2018lNr 02
Oss hematologer emellan, 2018lNr 01
2018lNr 01
Oss hematologer emellan, 2017lNr 04
2017lNr 04
Oss hematologer emellan, 2017lNr 03
2017lNr 03