Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande drygt 700 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Nordiska MPN gruppen - utbildningsdag i Lund

NMPN ordnar kostnadsfri utbildningsdag i MPN sjukdomar för ST läkare och yngre specialister . Nordiska experter föreläser, egna knepiga fall kan anmälas. Resa betalas av huvudman. Anmälan senast 15/3 2017.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2016lNr 04
2016lNr 04
Oss hematologer emellan, 2016lNr 03
2016lNr 03
Oss hematologer emellan, 2016lNr 02
2016lNr 02
Oss hematologer emellan, 2016lNr 01
2016lNr 01

Utbildningar & Kurser

Fler datum