Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 650 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2018lNr 03
2018lNr 03
Oss hematologer emellan, 2018lNr 02
2018lNr 02
Oss hematologer emellan, 2018lNr 01
2018lNr 01
Oss hematologer emellan, 2017lNr 04
2017lNr 04

Utbildningar & Kurser

Fler datum

MPN

Umeå

Kalender

Fler datum