Medlemsansökan

Nya medlemmar hälsas välkomna till Svensk förening för hematologi!

Årsavgiften är 100 kr och inkluderar bl. a. medlemsskriften OHE (4 nr/år), erbjudanden om kurser/fortbildning och andra aktiviteter inom föreningen samt möjlighet att söka en rad stipendier.

Medlemskap i Svenska Läkarförbundet (LF) är inte ett krav för medlemskap i SFH. Medlemmar i LF aviseras betalning av årsavgiften via LF. Övriga erhåller inbetalningskort av SFH:s skattmästare, bankgironumret är 5391-4917. Även icke-läkare är välkomna som s k associerade medlemmar (samma årsavgift).

Nya medlemmar godkännes formellt av föreningens styrelse. Medlemsregistret disponeras enbart av styrelsen. Uppgift om medlemmarnas e-postadresser lämnas inte ut till läkemedelsföretag eller andra tänkbara intressenter.

 

Registrera användare

Ifylld och inskickad medlemsansökan innebär att uppgifterna sparas i SFH:s medlemsregister. Om du har invändningar mot detta - vändligen ange i meddelandefältet nedan.Jag är medlem i Svenska Läkarförbundet (SLF) *