Hedersmedlemmar

Sedan 1992 har Svensk Förening för Hematologi utsett ett antal kollegor, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för svensk hematologi, till hedersmedlemmar i föreningen.

Dessa framstående hematologer har utsetts till hedersmedlemmar:Donnall Thomas

1992 - Don Thomas och Jan Waldenström
1997 - Gösta Gahrton
2004 - Jan Westin
2008 - Ingemar Turesson
2012 - Robert Hast
2012 - Bengt Simonsson

(4 1) Waldenstr föreläser