Verksamhet

Svensk Förening för Hematologi fungerar enligt stadgarna som Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

SFH bildades 1962. Huvuduppgiften var från början att bidra till hematologiska vetenskapliga möten och kongresser. Med åren har uppgifterna vidgats och innefattar nu även politisk arbete syftande till förbättrad och jämlik hematologisk behandling i hela Sverige, fortbildning, utbildning, stipendier, kvalitets- och fackliga frågor. Många av dessa frågor handläggs av föreningens olika utskott.

Föreningen har september 2018 658 medlemmar. Så gott som alla blivande och färdiga hematologer är medlemmar. Därtill är ett antal forskarstuderande, forskare, forskningssjuksköterskor, biomedicinska analytiker med hematologisk inriktning samt representanter för läkemedelsindustrin associerade medlemmar.

Medlemskap SFH sökes enklast via denna sida. Årsavgiften är 100 kr. Information till medlemmarna sker via denna hemsida, tidningen OHE (Oss Hematologer Emellan) 4 ggr/år samt Nyhetsbrev.

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Senaste årsmöte hölls den 4/10 2018 i Umeå. Nästa årsmöte hålls den 3/10 2019 i Varberg.

Styrelse

Per Ola Andersson, Borås, ordförande (2017-2021)
Hans Hägglund, Uppsala, f.d ordförande (2015-2019)
Martin Jädersten, Stockholm, sekreterare (2017-2020)
Marie Lindgren, Kalmar, skattmästare (2015-2019)
Beata Tomaszewska-Toporska, Lund, övrig ledamot (2016-2019)
Thomas Erger, Linköping, övrig ledamot (representant för yngre hematologer; 2016-2019)
Cajsa Jönzén, Hudiksvall, skattmästare elect (2018-2022)
Katarina Nordfjäll, Östersund, övrig ledamot (2021)

Revisorer
Per Axelsson, Helsingborg
Kristina Carlson, Uppsala

Valberedning

Martin Höglund, Uppsala, sammankallande
Gunnar Juliusson, Lund
Birgitta Lauri, Luleå