Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas.

Fundera alltid på möjligheten att inkludera patienten i en klinisk studie – kolla gärna Cancerstudier i Sverige för att finna pågående studier!


Aggressiva_b-cellslymfom_2019
Mastocytos_2019
ALL_2017
Myelom_2018
AML_2019
NMDS_2017
Amyloidos_2014
NMPN_2017
Follikulärt lymfom 2019
PNH_2019
Hodgkins_2018
Aplastisk anemi (SAA)_2019
ITP_2015
T-cellslymfom_2017
KLL_2019
Talassemi_2019
KML_2019
Talassemi_Patientinfo_2016
Mantelcellslymfom 2018
Waldenstrom_2017

Korta videopresentationer av senaste uppdateringarna av riktlinjerna

Sammanfattning KLL augusti 2019
Sammanfattning PNH november 2019

Utbildningsmaterial Nordiska riktlinjer för diagnostik och uppföljning av ärftliga myeloiska neoplasier - Germline_utbildning 

Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/