Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas.

 


 Aggressiva-b-cellslymfom_2016
 Myelom_2016
 ALL_2017 NMDS_2017
 AML_2016 NMPN_2017
 Amyloidos_2014 PNH_2015
 Follikulärt lymfom 2017
 SAA_2016
 Hodgkins_2017 T-cellslymfom_2017
 ITP_2015
 Thalassemi_2016
 KLL_2016 Talassemi_Patientinfo_2016
 KML_2015 Waldenstrom_2014
 Mantelcellslymfom 2016 Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för Hodgkin och primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/palliativ-vard/vardprogram/