Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas.

 


 Aggressiva_b-cellslymfom_2018
Mastocytos_2019
 ALL_2017Myelom_2018 
 AML_2018NMDS_2017
 Amyloidos_2014NMPN_2017
 Follikulärt lymfom 2019
PNH_2018
 Hodgkins_2018SAA_2019
 ITP_2015
T-cellslymfom_2017
 KLL_2018Talassemi_2019
 KML_2015Talassemi_Patientinfo_2016
 Mantelcellslymfom 2018Waldenstrom_2017Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för Hodgkin och primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/