Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas.

 

 Aggr.bcellslymfom_v1.1_2015  MPN_2013
 ALL_2013  Myelom_2013
 AML_2014  NMDS_2014
 Amyloidos_2014  PNH_2015
 APL_2013  SAA_2014
 Follikulära lymfom 2013-2014  T-cellslymfom_2014
 ITP_2015  Thalassemi_2016
 KLL_2015  Talassemi_Patientinfo_2016
 KML_2015  Waldenstrom_2014
   

Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för Hodgkin, mantelcellslymfom och primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - http://palliativ.se/wp-content/uploads/2012/08/Natpall1.pdf