Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas.

 


 Aggr.bcellslymfom_v1.1_2015 Myelom_2016
 ALL_2013 NMDS_2014
 AML_2016 PNH_2015
 Amyloidos_2014 SAA_2016
 Follikulära lymfom 2013-2014
 T-cellslymfom_2014
 ITP_2015 Thalassemi_2016
 KLL_2016
 Talassemi_Patientinfo_2016
 KML_2015 Waldenstrom_2014
 MPN_2013 
  Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för Hodgkin, mantelcellslymfom och primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - http://palliativ.se/wp-content/uploads/2012/08/Natpall1.pdf