Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas. För att säkerställa tillgång till aktuell version av nationella VP framtagna enligt RCC modell finner du nedan länkar till RCC:s hemsida där dokumenten finns. Övriga vårdprogram finns nedan i dokumentform.

Fundera alltid på möjligheten att inkludera patienten i en klinisk studie – kolla gärna Cancerstudier i Sverige för att finna pågående studier!


ALL_2017
Mastocytos_2019
AML_2019
Myelom_2019
Amyloidos_2014
NMDS_2017
Aplastisk anemi (SAA)_2019
NMPN_2017
ITP_2015
PNH_2019
KLL_2019
Talassemi_2019
KML_2019
Talassemi_Patientinfo_2016
Lymfom 2019
TTP_2019


Korta videopresentationer av senaste uppdateringarna av riktlinjerna

Sammanfattning KLL augusti 2019
Sammanfattning PNH november 2019
Sammanfattning AML december 2019

Utbildningsmaterial Nordiska riktlinjer för diagnostik och uppföljning av ärftliga myeloiska neoplasier - Germline_utbildning 

Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även riktlinjer för primära cutana lymfom på Svenska lymfomgruppens sida -  http://www.swedishlymphoma.com/ 

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

OBS att ALL-riktlinjerna innehåller copyrightskyddat material avseende vissa kurer. Du behöver ta kontakt med din regionala representant eller annan medlem av ALL-gruppen för tillgång till dessa kurer.

För råd om palliativ vård rekommenderar SFH det nationella vårdprogrammet - www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/