ST-utskottet

ST-utskottet har styrelsens uppdrag att bevaka och driva frågor som rör specialistutbildning i hematologi. Arbetsuppgifter kan inkomma direkt från styrelsen, men i utskottets uppdrag ingår även att identifiera och driva frågor som anses prioriterade av utskottets medlemmar. Utskottets ordförande är ST-representant i styrelsen. Vid behov av senior kollega för att utföra arbetsuppgift eller driva projekt kan sådan adjungeras till utskottet. Ständigt adjungerade personer preciseras enl. nedan.

Fasta arbetsuppgifter

  • Bevaka utbildningsfrågor/aspekter för ST-läkare inom hematologi
  • Administrera årligt genomförande av frivillig specialistexamen.
  • Genomföra revidering och uppdatering av nya specialisttentamen (enligt beslut från nuvarande projekt)
  • Redigera och uppdatera aktuell lista på Sveriges ST-läkare i hematologi/              internmedicin med hematologiskt intresse.


Struktur

  • Sex ledamöter, ST-läkare i hematologi eller nyfärdiga specialister. 
  • Mandattid 2 år, för ordförande se nedan.
  • Max 2 mandatperioder.


Ordförande
Ordförande är ST-representant i styrelsen och föreslås därmed av valberedningen samt väljs vid årsmötet. ST-representanten väljs för en mandattid på 3 år men kvarstannar i ST-utskottet även året efter att styrelseuppdraget avslutats, sålunda totalt 4 år i ST-utskottet. Ordförande är sammankallande till utskottets möten.

Ordförande är sedan 161006 Thomas Erger, Linköping.


Övriga medlemmar
Övriga fem medlemmar, med fördel utspridda geografiskt samt fördelade mellan mindre och större sjukhus, föreslås av utskottet och väljs av styrelsen. Intern arbetsfördelning sker inom gruppen. Nuvarande medlemmar är: Anette Andersson, Helsingborg, Cecilia Karlström, Stockholm, Sigrun Einarsdottir, Göteborg, Emma Lennmyr, Uppsala, Johanna Westerberg, Linköping.

Ständigt adjungerade
SPUR-ansvarig - Ingmar Nilsson, Karlstad
Ordförande examensgruppen - Jörg Cammenga, Linköping

Ytterligare ledamöter kan adjungeras tillfälligt vid behov
 
Möten
Utskottet träffas fysiskt en dag per år samt har 1-3 telefonmöten per kalenderår. Mötesfrekvensen kan naturligtvis behöva ändras i samband med särskilda projekt.