EHA Curriculum

SAMARBETET KRING HEMATOLOGISK SPECIALISTUTBILDNING I EUROPA LEVER VIDARE…

EHApassport
Den absolut viktigaste frukten av det europeiska utbildningssamarbetet är det hematologiska curriculum ”CV- passport” som togs fram under det första projektet 2004-2006. Att identifiera vad som är basen i en hematologisk specialistutbildning utgör kärnan i allt arbete kring utbildningskvalitén i Europa.
CV:t har uppdaterats 2012 och ST-utskottet har översatt CV:t till svenska och anpassat det till svenska förhållanden - svenskt hematologiskt CV.
Graderingsnivåerna i CV:t förklaras i detta dokument - Gradering_hematologiskt_CV
 
SFH är en av 27 europeiska specialistföreningar som ställer sig bakom passet och rekommenderar att det används som detaljerad målbeskivning under ST i hematologi. SFH är övertygade om att användandet av CV:t kan bidra till ökad hematologisk kompetens genom att ge utbildningen struktur och därmed möjlighet till målmedveten styrning under ST.

2010 uppskattades kompetensen hos europeiska hematologer genon en enkät som du kan ta del av på hemsidan. Ett arbete pågår fn med en ny survey av kunskapsnivån hos ST läkare. Tanken är att ST-läkare årligen ska gå igenom sitt CV. Resultatet av självskattning skall rapporteras till EHA. Förutom skattningen i CV:t kommer även en del andra parametrar att mätas, tex, typ av sjukhus, vilka tjänstgöringar som vederbörande gjort etc. En projektplan kommer under försommaren 2013 och kanske kan de första ST-läkarna inkluderas i höst. EHA önskar Sverige som pilotland. Mer information om detta ges under fortbildningsdagarna i Sundsvall 2013.

Maria Liljeholm
Svensk ”linker”