Europeisk specialisttentamen i hematologi vid EHA Stockholm

Vid EHA i Stockholm i juni anordnades för andra gången kunskapsprov för europeisk specialistnivå.

Provet består av 100 multiple choice-frågor (MCQ), fördelade på de 8 olika ämnesområdena i EHA:s curriculum. En arbetsgrupp, där Gunnar Birgegård ingår, har rekryterat och utbildat 20 hematologer att författa MCQ-frågor (en handbok i konsten att skriva MCQ har också författats), och ur den frågebank som därvid samlats har 100 frågor valts ut för att täcka curriculum. Frågorna har bearbetats av en ssk reviewgrupp där Gunnar Birgegård, Anna Eriksson och Johanna Ungerstedt ingår. Dessa samt Gunnar Larfors ingår också i frågeförfattargruppen, så den svenska representationen är stark. En ny workshop genomfördes i januari 2018, och frågebanken, som för närvarande innehåller >250 icke använda frågor, kommer att fyllas på kontinuerligt.

Projektet initierades efter modell av det svenska progresstestet, men eftersom kravet på europeiska examinationer för specialistkompetens ökar från EU, valde EHA att prioritera en examination snarare än ett progresstest. En extern granskning av den första examinationen har genomförts av biometrisk expertis inriktade på examinationer (CITO) och deras slutsats var: ”The first exam was a success and a reliable method of examination”. Frågorna har stark klinisk förankring, och 94% av deltagarna angav att examinationen var relevant i förhållande till deras hematologiska träning. Eftersom examinationen bygger på det europeiska curriculum, hoppas man att den kan bidra till en harmonisering av hematologin i Europa och underlätta rörlighet över gränserna. De nationella tentamina som också innefattar kliniska färdigheter ersätts ännu inte av denna examination. 

Läs utvärderingen och den externa granskningen av det andra kunskapsprovet här