Kommande SK-kurser

ALL/KML, 23-25 april, 2018. Kursansvariga Helené Hallböök och Ulla Strömberg

Preliminärt planerade kurser
MPN, Umeå 1-3 oktober 2018
Hemapatologi, Januari 2019
KLL, april 2019