Kommande SK-kurser

Cytostatika 22-24 januari 2018 i närheten av Stockholm, kursansvarig Moustapha Hassan

Preliminärt planerade kurser

ALL/KML, april 2018
MPN, Umeå 1-3 oktober 2018
Hemapatologi, Januari 2019
KLL, april 2019