Fortbildningsdagar i hematologi

SFH arrangerar sedan 1985 årligen hematologiska fortbildningsdagar. Mötet arrangeras av fortbildningsutskottet. Här ges en kvalificerad utbildning inom olika delar av klinisk hematologi, både vad gäller frontlinjeforskning och praktisk sjukvård. Dessa möten äger rum första veckan i oktober och arrangeras av SFHs fortbildningsutskott. 2016 års Fortbildningsdagarna arrangerades i Uppsala med Gunnar Larfors som lokalt ansvarig. Mötet lockade ett ovanligt stort antal delegater - 249 st - och 13 högkvalitativa vetenskapliga postrar presenterades. 2017 års möte hålls i Västerås den 4-6 oktober och lokalt ansvarig är Maria Eckerrot.


FORTBILDNINGSUTSKOTTET
Ordförande: Cecilia Isaksson Umeå (-2021)
Övriga medlemmar:
Anna Sandstedt Linköping (-2018)
Berit Johansson Borås (-2019)
Monika Klimkovska Stockholm (-2020)
Gunnar Larfors Uppsala (-2020)
Maria Eckerrot, Västerås (-2021)
Mikael Olsson Varberg (-2022)