Fortbildningsdagar i hematologi

SFH arrangerar sedan 1985 årligen hematologiska fortbildningsdagar. Mötet arrangeras av fortbildningsutskottet. Här ges en kvalificerad utbildning inom olika delar av klinisk hematologi, både vad gäller frontlinjeforskning och praktisk sjukvård. Dessa möten äger rum första veckan i oktober och arrangeras av SFHs fortbildningsutskott. 2017 års möte hölls i Västerås den 4-6 oktober och lokalt ansvarig var Maria Eckerrot med ett all time high för deltagare på 304 st. Nytt för året var att det arrangerades ett parallelt möte för hematologisjuksköterskorna med delvis gemensamma föreläsningar. Årets möte arrangeras i Umeå och lokalt ansvarig är Cecilia Isaksson. Mer information om årets möte kommer under våren.


FORTBILDNINGSUTSKOTTET
Ordförande: Cecilia Isaksson Umeå (-2021)
Övriga medlemmar:
Anna Sandstedt Linköping (-2018)
Berit Johansson Borås (-2019)
Monika Klimkovska Stockholm (-2020)
Gunnar Larfors Uppsala (-2020)
Maria Eckerrot, Västerås (-2021)
Mikael Olsson Varberg (-2022)