Fortbildningsutskottet

Har till uppgift att planera och arrangera SFH:s årliga fortbildningsdagar

Ordförande: Cecilia Isaksson Umeå (-2021)

Övriga medlemmar:
Monika Klimkovska Stockholm (-2020)
Gunnar Larfors Uppsala (-2020)
Maria Eckerrot, Västerås (-2021)
Anders Aldrin, Visby (-2021)
Mikael Olsson Varberg (-2022)