Fortbildningsutskottet

Har till uppgift att planera och arrangera SFH:s årliga fortbildningsdagar

Ordförande: Cecilia Isaksson Umeå (-2021)

Övriga medlemmar:

Anna Sandstedt Linköping (-2018)

Berit Johansson Borås (-2019)

Monika Klimkovska Stockholm (-2020)

Gunnar Larfors Uppsala (-2020)

Maria Eckerrot, Västerås (-2021)

Mikael Olsson Varberg (-2022)