Kontakt

För kontaktuppgifter till hela SFH:s styrelse se Verksamhet/styrelse

Hans Hägglund (ordförande)
VO Hematologi, Onkologi och Onkologisk endokrinologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00 (vxl)
E-post: hans.hagglund(a)akademiska.se

Erik Ahlstrand (sekreterare)
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
Tel: 019-602 10 00 (vxl)
E-post: erik.ahlstrand(a)regionorebrolan.se