Remisser samt svar från styrelsen

Svensk Förening för Hematologi fungerar, enligt stadgarna, som "Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund". Remissvar avges till SLS och SLF samt till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och andra myndigheter.