Remissvar

Svensk Förening för Hematologi fungerar, enligt stadgarna, som "Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund". Remissvar avges till SLS och SLF samt till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och andra myndigheter.Synpunkter från SFH till SoS angående gemensam kunskapsbas Synpunkter från SFH-Gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska specialiteterna
Förslag från SoS angående gemensam kunskapsbas Förslag GemensambasInvärtesmed SoS
Synpunkter angående bildning av ny sektion i SLS SFHs synpunkter angående bildning av ny sektion inom SLS
Svar till TLV om generiskt utbyte Enkät - förskrivare svar från SFH
Till Ordf SoS om upprivet beslut om nya specialistsystemet Till Ordf SoS om upprivet beslut om nya specialistsystemet
Remissvar- fortbildning Remiss fortbildning synpunkter från SFH
Yttrande läkemedelsutredning Yttrande läkemedelsutredning
Remisssvar- huvudmannaskap kurser Remiss huvudmannaskap kurser
Remissvar till SOS om ny målbeskrivning i hematologi Synpunkter målbeskrivning SFH
Remissvar SLF -  läkemedelsersättning  och miljöhänsyn Ersättning läkemedelsskador och miljöhänsyn till SLF
Remissvar SLS angående EPN SFH_svarEPN_130818
Remissvar SoS angående innehållet i ICD klassifikationerna SFH_svarSOS_diagnoskoder_130818
Remissvar: Synpunkter från SFH angående Cancerrehabilitering Synpunkter från SFH-Cancerrehabilitering