Disclosures

Sedan 2012 redovisar styrelseledamöter samt ordföranden i utskott och diagnosgrupper potentiella bindningar och jävsförhållanden. Redovisningen omfattar de senaste fem åren och uppdateras årligen.

De typer av potentiella bindningar som redovisas är advisory boards, konsultuppdrag, föreläsningsarvoden, utbildningsbidrag samt oberoende forskningsanslag.

Här kan du ta del av aktuell information från 2019

OrdförandePer Ola AnderssonJävsdeklaration_SFH_2019_Anderson
Ordförande elect

SekreterareMartin JäderstenJävsdeklaration_SFH_2019_Jädersten
Sekreterare elect

SkattmästareKajsa JönzénJävsdeklaration_SFH_2019_Jonzen
Skattmästare elect

Ordf ST-utskottetThomas ErgerJävsdeklaration_SFH_2019_Erger
Övrig ledamot
Katarina NordfjällJävsdeklaration_SFH_2019_Nordfjäll
Övrig ledamot
Beata Tomaszewska-Toporska
Jävsdeklaration_SFH_2019_Tomaszewska
Fackliga frågor

Ordf. FortbildningsutskottetCecilia IsakssonJävsdeklaration_SFH_2019_Isaksson
Ordf Sv ALL-gruppenHelene HallböökJävsdeklaration_SFH_2019_Hallbök
Ordf Sv AML-gruppen
Martin HöglundJävsdeklaration_SFH_2019_Höglund
Ordf.Sv/No BMT-gruppen
Stig Lenhoff
Ordf IPT-gruppen
Hans Wadenvik
Ordf Sv KML-gruppen
Maria StrandbergJävsdeklaration_SFH_2019_Strandberg
Ordf Sv Lymfomgruppen
Mats JerkemanJävsdeklaration_SFH_2019_Jerkeman
Ordf Sv Mastocytosgruppen
Gunnar Nilsson
Ordf Nordiska MDS-gruppen
Eva Hellström-LindbergJävsdeklaration_SFH_2019_Hellström-Lindberg
Ordf Sv NPM-gruppen
Björn AndreassonJävsdeklaration_SFH_2019_Andreassson
Ordf Sv Myelomgruppen
Bo Björkstrand
Ordf Sv PNH-gruppen
Peter Johansson