Svensk-Norska BMT-guppen (SNBMTG)

Svenska BMT-gruppen bildades 2009 på initiativ av SFH. Sedan 2014 är även allo-centra i Norge adjungerade till gruppen, som därför nu förkortas SNBMTG. Gruppen är öppen för kliniker och pre-kliniker som är intresserade av främst allo-SCT. Även procedurfrågor inom auto-SCT ligger dock inom gruppens område. Dessutom har gruppen sedan 2010 SFHs uppdarg att skriva nationella riktlinjer för aplastisk anemi.

Organisation: Gruppen har två årliga rundabordsmöten. Mellan dessa ligger minst en telefonkoferens. Deltagande från varje region eftersträvas vid varje möte. 


Uppgifter: 

  1. Harmonisering av kliniska rutiner och procedurfrågor rörande såväl allogen som autolog SCT.
  2. Skrivning och uppdatering av nationella riktlinjer för aplastisk anemi. Huvudansvariga är Per Ljungman, Stockholm, Krista Vaht, Göteborg och Stig Lenhoff, Lund.
  3. Remissinstans och samarbetspartners för övriga diagnosgrupper avseende

-SCT-indikationer och positionering inom nationella riktlinjer

-Studier där SCT kan ingå som ett led av behandlingen

 


SNBMTG har utsett 2-3 kontaktpersoner till varje diagnosgrupp, se lista nedan.


Nästa möte: 19/9, Arlanda

Kontakt:  Stig Lenhoff, Skånes universitetssjukhus/Lund, stig.lenhoff(a)skane.se

SNBMTGs diagnosgruppsrepresentation:
AML: Jörg Cammenga (Linköping), Stig Lenhoff (Lund)
ALL: Alicja Markuszewska (Stockholm), Beata Toporska (Lund)
KML: Arta Dreimane (Linköping), Ulla Strömberg (Stockholm)
MDS: Andrea Björklund (Stockholm), Per Ljungman (Stockholm)
MPD: Arta Dreimane (Linköping), Stig Lenhoff (Lund)
Myelom: Kristina Carlson (Uppsala), Cecilia Isaksson (Umeå), Stina Wichert (Lund)
KLL: Jan-Erik Johansson (Göteborg), Alicja Markuszewska (Stockholm)
Lymfom: Jan-Erik Johansson (Göteborg), Ingemar Lagerlöf (Linköping)
Immunologiska sjukdomar: Hans Hägglund (Uppsala), Stig Lenhoff (Lund)
Cellterapi: Stephan Mielke (Stockholm), Stefan Scheding (Lund), Gunilla Enblad (Uppsala)