EHA Master class

Sedan 2011 erbjuder EHA eursopeiska hematologiföreningar att nominera deltagare i en ny pedagogisk aktivitet.

Syftet har varit att komplettera specialistutbildningen genom en internetbaserad utbildning som löper från höst till vår. Gunnar Birgegård (Uppsala) har varit mycket aktiv från Sverige i detta arbete, Patientfall diskuteras i block om cirka 4 veckor. Varje grupp studenter har en mentor som leder gruppens arbete.  Varje vecka lämnas ny information om fallen följt av frågor från fallförfattaren som gruppen skall lösa genom diskussioner och litteraturstudier. Varannan vecka levererar gruppen en rapport om sitt arbete. Sociala nätverk och Scype är några verktyg som använts. Grupperna och mentorer har träffats på EHA före och efter Masterclass

Sverige har haft förmånen att ha deltagare sedan starten 2011. Nästa Masterclass startade september 2016, efter uppstart på EHA i Köpenhamn.

2016 startar också en mindre omfattande Masterclass sk "bite size" där enstaka ämnen diskuteras.

Intresseanmälan till båda typerna av Masterclass sker direkt till EHA, intyg av handledare behövs.

Länk till EHA för mer information.