ST-kurser

SFH erbjuder fr.o.m. hösten 2009 kurser för blivande specialister (ST-läkare) i hematologi.

Kurserna är godkända av LIPUS. Kurserna bedrivs med stöd av läkemedelsföretag och av SFH varför kurskostnaden kan hållas låg. Resa och logi betalas av deltagaren. Kurserna har 25 deltagare. Sökande skall vara medlem i SFH. ST-läkare i hematologi verksamma i Sverige prioriteras, men hematologispecialister verksamma i Sverige samt hematologer under utbildning från övriga nordiska länder är också välkomna att söka (OBS kursen hålls på svenska). Om ytterligare prioritering måste göras gäller: 1. ST i hematologi som inte gått tidigare kurs. 2. ST-hematologer efter ankomst av ansökan. 3. ST annan specialitet.

Samtliga ST-läkare som är medlemmar i SFH meddelas via mail när kursen är sökbar.

För att erhålla kursintyg skall patientfall lämnas in i tid samt kursutvärdering skall fyllas i på plats.