Föreläsningar ASH, EHA och Lugano

Länk till hela föreläsningen
Direktlänk till respektive föreläsareASH höjdpunkter 2019
LymfomMats Jerkeman

Akut myeloisk leukemi
Gunnar Juliusson

Myelom
Markus Hansson

KLL/ALL
Gunnar Juliusson

Benign hematoligi/koagulation
Alexandros Avanitakis

MPN/MDS/KML
Stefan SchedingASH höjdpunkter 2018
T-cellslymfom, Hodgkin och FL
Thomas Relander

Aggressiva BCL
Kristina Drott

Akut myeloisk leukemi
Vladimir Lazarevic

Stamcellstransplantation
Gunnar Juliusson

Myelom
Markus Hansson

Akut lymfatisk leukemi
Niklas Landberg

MDS, MPN
Lars Nilsson

Kronisk lymfatisk leukemi
Gunnar JuliussonBest of EHA 2018
Cellterapier
G. Enblad

Myeloida maligniteterL. Wennström

PlasmacellsmaligniteterB. Björkstrand