KU:s rapporter

KU utarbetade 2008-9 SFHs policydokument ”rekommendationer för hematologisk intensivvård”, vilket antogs av årsmötet i Skellefteå 2009. Syftet är att utge rekommendationer om vilka minimikrav som bör uppfyllas, bemannings- och kringresursmässigt, för att bedriva induktionsbehandling av patienter med akut leukemi och högmaligna lymfom.

Who should treat AL1
KU har under 2011 genomfört en enkät till landets samtliga hematologienheter gällande rutiner och resurser för rapportering till kvalitetsregister respektive möjligheter att bedriva/delta i kliniska studier. Enkäten ligger till grund för KU fortsatta arbete med att förbättra inrapporteringsgraden till Blodcancerregistret.

 

Resultat enkäter resurser studier och kvalitetsarbete 2011 Resurser_kvalitetsregisterarbete_och_prövningar_2011
Resultat enkät hematologisk intensivvård 2009 Rapport_resurser-intensivård_2009
Minimikriterier hematologisk intensivvård 2009 Minimikriterier_hematologisk_intensivvård_2009