Nationell biobank för myelom

En nationell biobank för Myelom och MGUS finns sedan 2008 vid Genetiska kliniken i Lund
Övergripande ansvar för allt provmaterial som förvaras vid Genetiska kliniken i Lund innehas av verksamhetschef Maria Soller, Maria.Soller(a)med.lu.se
Kontaktperson för de prover som ingår i nationell biobank för Myelom och MGUS vid Genetiska kliniken i Lund är Anna Collin, Anna.Collin(a)skane.se

Styrgrupp:
Hareth Nahi - hareth.nahi(a)karolinska.se
Markus Hansson - markus.hansson(a)skane.se
Ingemar Turesson - ingemar.turesson(a)med.lu.se
Jan Westin - jan.westin(a)medic.gu.se

Viktiga dokument hittar du nedan;
Patientinformation - Patientinformation_myelombiobank
Provhantering - Provtagningsanvisningar_myelombiobank
Forskningsprojekt - Forskningsprojekt_myelombiobank_2014