Nordiska MPN-gruppen

Gruppen har utvecklats från nationella studiegrupper och har medlemmar från alla nordiska länder sedan 2005. Den är öppen för alla som har ett intresse av MPN-sjukdomar.

Verksamhet
Målet och syftet med den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa neoplasmer (NMPN) är att främja en bättre behandling för patienter med myeloproliferativa tumörer såsom polycytemia vera, essentiell trombocytemi och primär myelofibros (PMF. Detta uppnås genom utförandet av fas II studier av nya behandlingsmetoder, och randomiserade fas III-IV-studier i samarbete med andra europeiska arbetsgrupper.

Medlemmar av NMPN bidrar till arbetet inom European Leukemia Net. Andra viktiga del av NMPN: s arbete är epidemiologiska studier och prekliniska in vitro studier av olika aspekter av myeloproliferativa tumörer.

På uppdrag av bl.a SFH uppdateras ett kliniskt vårdprogram rörande MPN regelbundet. Riktlinjer för eosinofili har uppdaterats under 2012 och MPN-riktlinjerna under 2013.

Organsation:
Ole Weis Bjerrum Köpenhamn är ordförande i NMPN, vetenskaplig sekreterare är Christen Lykkegaard Andersen Köpenhamn. Arbetet med MPN registret i INCA leds av Björn Andreasson Uddevalla.

Nästa möte: 19-03-06 Kastrup. OBS att en svensk MPN grupp åter bildas 2019-04-04 på RCC i Stockholm. Alla intresserade välkomna

Kontakt: bjorn.andreasson(a)vgregion.se

http://nmpn.org/nmpn_logo