Studier KML-gruppen

Vid KML-mötet i Oslo augusti 2004 beslutades att bilda en nordisk KML-grupp (NCMLSG) med huvuduppgift att driva kliniska studier.

I styrgruppen för NCMLSG ingår Henrik Hjorth-Hansen (ordförande; Trondheim), Waleed Majeed Mohammed (Stavanger)Ulla Olsson-Strömberg  (Uppsala), Lena Udby (kassör), Leif Stenke (Stockholm), Jesper Stentoft (Åhrhus), Satu Mustojoki (Helsingfors) och Perttu Koskenvesa (Helsingfors).


Studier med pågående inklusion:

FAS 4 studie med Bosulif för intoleranta eller resistenta KML patienter i alla faser

Intoleranta eller resistenta  KML patienter behandlas i denna studie med Bosutinib. Fritt  läkemedel inom ramen för studien. Se attachment med inklusion och exklusionskriterier. Alla patienter ska ha behandlats med en eller flera TKI tidigare. De flesta patienter som man kliniskt skulle överväga att behandla med Bosulif kan vara aktuella för studien.  Deltagande centra i Sverige är Lund (Marja Ekblom-huvudprövare), Solna (Leif Stenke och Lotta Ohm) och Uppsala (Ulla Olsson-Strömberg, Martin Höglund, Stina Söderlund och Sören Lehmann). 


Fas II studie med Icusig för resistenta KML patienter i alla faser (OPTIC) 

KML patienter resistenta mot 2 eller fler TKI behandlas i denna studie med Iclusig i olika doser. Patienterna randomiseras mellan 15 mg, 30 mg och 45 mg som startdos. Dosen sänks senare i studien vid bra behandlingssvar. Fritt läkemedel inom ramen för studien. Se attachment med inklusion och exklusionskriterier. Deltagande centra i Sverige Uppsala (Ulla Olsson-Strömberg, Martin Höglund,Stina Söderlund och Sören Lehmann).  


Studier med avslutad inklusion:

Nydiagnostiserade KML patienter-BFORE studien

Nydiagnostiserade KML patienter randomiseras mellan Bosutinib och Glivec. Detta är en företagsstudie-Pfizer. Fria läkemedel i studien. Till denna studie har den Nordiska KML gruppen kopplat en akademisk substudie. I denna ingår immunologistudier (Helsingfors), stamcellsstudier (Lund och Stockholm) samt phosphoproteomics (Bergen). Deltagande centra i Sverige är Lund ( Johan Richter och Marja Ekblom), Solna (Leif Stenke och Lotta Ohm) Uppsala (Ulla Olsson-Strömberg, Martin Höglund, Stina Söderlund) Umeå (Berit Markevärn) och Linköping (Arta Dreimane och Lofti Kourosh).Studiestart är beräknad i september 2014OPTIC short presentationSenast uppdaterad 20161003 av Ulla Strömberg