Nytt nationellt vårdprogram för vuxna patienter med sicklecellsjukdom

2024-03-12 15:12:00

Vårdgivare och patienter har nu tillgång till nationella riktlinjer för att förbättra omhändertagandet av vuxna individer med sicklecellsjukdom. Vårdprogrammet innehåller avsnitt för akutmottagningar, sluten- och öppenvård. Arbetsgruppen har haft fin geografisk spridning med många intresserade, flera professioner och representanter från olika specialiteter har bidragit. Christian Kjellander, Capio St Görans sjukhus har varit arbetsgruppens ordförande