Avhandlingar

Hematologi är ett område präglat av omfattande forskningsaktivitet som medfört stora framgångar i behandling av vissa, men långt ifrån alla, hematologiska sjukdomar

Redaktionskommitten bakom SFH:s 50 års jubileumsbok fann 614 avhandlingar inom det hematologiska området. I Sverige finns framgångsrika forskargrupper som bedriver studier av absolut världsklass. SFH stödjer aktivt hematologisk forskning via diagnosgrupperna, INCA-registret och stipendier. Medlemstidningen OHE rapporterar fortlöpande hematologiska nyheter som publicerats från svenska forskargrupper.