EHA Master class

Anmälan till nästa klassiska Master Class senast 1/5 2023

Master Class är utvecklad för såväl juniora som seniora hematologer och syftar till att öka kvaliteten på hematologi i hela Europa.

Den klassiska kursen är relativt omfattande med ämnen från thalassemi och transfusion till trombos och hemostas. Den innefattar fem block under en sjumånadersperiod. Man delas in i grupper om fem till sex deltagande hematologer av olika nationalitet, och en mentor. Komplexa och utmanande fall presenteras av olika internationella experter.

Bite-size Master Class löper över sex veckor och avhandlar ett enstaka mindre ämne. Sverige har haft förmånen att ha deltagare sedan starten 2011.
Intresseanmälan sker direkt till EHA, intyg av handledare behövs.

https://ehaweb.org/education/master-class/