Cathrine Everts forskningsstipendium

Cathrine Everts Forskningsstiftelse utdelar en gång per år ett forskningsstipendium om 50.000 SEK.

Stiftelsen har till ändamål att stödja kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se

Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se