Föreläsningar EHA, ASH

ASH höjdpunkter 2023, 24 januari 2024, kl 15-19

Preliminärt program


ÄmneTalare
AMLVladimir Lazarevic
MyelomYen La/Konstantinos Lemonakis
(Anti-)koagulation, trombos och trombocyterEva Zetterberg
KLLDaniel Roth
Cell- och genterapiLudvig Sjöström
MDS/klonal hematopoes Jörg Cammenga
LymfomMats Jerkeman
MPNStefan Scheding

Mötet kommer äga rum i Lund och live-sändas via SFHs hemsida Länk till livesändning
För delatagande på plats och övriga frågor vg kontakta: stefan.scheding@med.lu.se