Föreskrifter om specialisttjänstgöring (ST)

Information och några goda råd till dig som planerar att bli hematolog…

Läkares specialiseringstjänstgöring regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dessa finns idag i två versioner, SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.

Läkare med legitimationsdatum från och med den 1 maj 2015 utbildar sig “automatiskt” enligt SOSFS 2015:8, men sedan de gamla föreskrifterna från 2008 upphört att gälla utbildar sig även de med legitimationsdatum innan dess enligt 2015 års föreskrift. Legitimerade läkare, som påbörjat sin specialiseringstjänstgöring efter den 1 juli 2021, utbildar sig enligt HSLF-FS 2021:8, med vissa undantag. För mer allmän information kring specialisttjänstgöring se SLF:s hemsida: Specialiseringstjänstgöring, ST - Sveriges läkarförbund (slf.se)

Hematologi var tidigare en grenspecialitet till internmedicin, men är sedan 2015 en egen basspecialitet vilket innebär att man kan bli hematolog direkt, utan att bli specialist i internmedicin först. Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 år (för SOSFS 2015:8) eller 5,5 år (för HSLF-FS 2021:8, inkluderande inledande BT = bastjänstgöring). De 5-5,5 åren innehåller en gemensam kunskapsbas i internmedicin på 2 år där de olika specialist-föreningarna har definierat vad som bör ingå (se länk nedan).
Specialisttjänstgöringen är målstyrd vilket innebär att kunskapsmålen i målbeskrivningen ska uppnås, vilket kan ske på olika sätt beroende på var man arbetar. Det innebär också att specialiseringstjänstgöringen kan vara längre än 5-5,5 år om inte alla mål är uppfyllda under den tiden.

Det är fortfarande möjligt att bli så kallad ”dubbelspecialist” i både internmedicin och hematologi. Upp till hälften av tiden av en första specialiseringstjänstgöring kan tillgodoräknas en andra ST, det tar alltså minst 7.5 år att bli dubbelspecialist. Avser man att
bli dubbelspecialist inom hematologi och internmedicin krävs det bara ett arbete ”enligt vetenskapliga principer” samt ett ”kvalitets- och utvecklingsarbete”. Dessa arbeten måste dock vara slutförda när ansökan om specialistbevis inom den första specialiteten lämnas in. Ansökan om specialistkompetensbevis skickas till Socialstyrelsen som sedan är de som godkänner ansökan. Ansökningsavgiften är på 2900 kronor.

Är man intresserad av att bli "europeisk hematolog" utöver "svensk hematolog" finns det mer
information om det på våra EHA sidor i menyn till vänster.

Länkar och dokument

Målbeskrivning 2021
Målbeskrivning 2015
Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska specialiteterna
Exempel ST-kontrakt SYLF