ST i hematologi

Information och några goda råd till dig som planerar att bli hematolog…

Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) i kraft. Läkare som har fått sin legitimation eller motsvarande bevis om behörighet från ett annat EES-land före den 1 maj 2015 kan välja att följa den ”gamla författningen” (SOSFS 2008:17) förutsatt att ansökan om bevis om specialistkompetens inlämnas senast den 30 april 2022.

Hematologi är enligt det nya ST systemet en basspecialitet och det tar i regel 5 års heltidsarbete innan man kan ansöka om bevis om specialistkompetens. Dessa 5 år innehåller en gemensam kunskapsbas internmedicin på 2 år där specialistföreningarna har definierat vad som bör ingå.

Enligt det gamla ST systemet är hematologi en grenspecialitet till basspecialiteten ”internmedicin”, man måste därför bli dubbelspecialist i det gamla systemet. Det finns således två målbeskrivningar att arbeta efter, dels i internmedicin och dels i hematologi. Målbeskrivningen i internmedicin måste vara uppfylld, och specialistansökan godkänd, innan hematologispecialitet kan uppnås. Det går dock bra att påbörja arbetet med målbeskrivningen i hematologi parallellt med uppfyllandet av målbeskrivningen i internmedicin.

Avser man att bli dubbelspecialist inom hematologi och internmedicin krävs det bara ett arbete ”enligt vetenskapliga principer” samt ett ”kvalitets- och utvecklingsarbete”. Dessa arbeten måste dock vara slutförda när ansökan om specialistbevis inom den första specialiteten lämnas in. Naturligtvis kan arbetena ligga inom kompetensområdet hematologi. Upp till hälften av tiden av en första specialiseringstjänstgöring kan tillgodoräknas en andra ST, det tar alltså minst 7.5 år att bli dubbelspecialist.

Är man intresserad av att bli "europeisk hematolog" utöver "svensk hematolog" finns det mer information om det på våra EHA sidor (texten "EHA sidor" som länk till sidan med EHA curriculum).

Länkar och dokument

Målbeskrivning 2021
Målbeskrivning 2015
Kompetensbeskrivning för den gemensamma kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska specialiteterna
Exempel ST-kontrakt SYLFST-policySYLF