SFH 50 år

Inför SFH:s 50-årsjubileum 2012 producerades boken "Femtio år med svensk hematologi - En krönika om männsikor och miljöer, sjukvård och forskning"


logga_50Huvudredaktör för boken var Jan Westin, i redaktionsgruppen ingick även Gösta Gahrton, Robert Hast, Bengt Simonsson och Ingemar Turesson. I förordet noteras att "det här är de många rösternas bok. Totalt 49 namngivna författare har medverkat med texter, många fler har bidragit med idéer, synpunkter och bilder. Våra ambitioner har varit högt ställda; vi ville inte bara redovisa Svensk Förening för Hematologis historia utan också spegla hur hematologinutvecklats i Sverige under den tid föreningen funnits till."

Man kan bara konstatera att författarna lyckades över alla SFH:s förväntningar. Boken berättar den fantastiska utvecklingen av hematologin, portalfigurer porträtteras, SFH:s utveckling beskrivs, alla regioner återger sin historia, viktiga forskningsområden kartläggs, och fyra unga blivande hematologer berättar om sina yrkesförväntningar.

I förordet ges följande kommentar; "Omslaget befolkas av 100 hematologer, levande och döda, kvinnor och män, kliniker och forskare. Det är ett sätt att markera mångfald, men också känslan av samhörighet inom den hematologiska familjen. Men än en gång, fotografierna på omslaget reflekterar inte vår syn på de 100 mest betydelsefulla hematologerna, de återger endast de 100 som vi fick in bilder på"

bok