Blodcancerregistret

Blodcancerregistret drivs av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC i samverkan) i nära samarbete med SFH och de olika hematologiska diagnosgrupperna. Det består av åtta delregister: Lymfom, myelom, KLL, AML, ALL, KML, MPD samt MDS. Akut-leukemiregistret (tidigare NRALV; AML+ALL) bildades redan 1997, lymfomregistret 2000, KML-registret 2002 medan övriga register startat/startar under 2007-8. Registerrapporter publiceras regelbundet.

Blodcancerregistret drivs av Regionalt cancercentrum (RCC) i nära samarbete med SFH och de olika hematologiska diagnosgrupperna. Det består av åtta delregister: Lymfom, myelom, KLL, AML, ALL, KML, MPD samt MDS. Akut-leukemiregistret (tidigare NRALV; AML+ALL) bildades redan 1997, lymfomregistret 2000, KML-registret 2002 medan övriga register startade under 2007-9. Registerrapporter publiceras regelbundet.

Under loppet av 2008 gick samtliga delregister över till web-baserad registrering via INCA-systemet. Blodcancerregistrets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om, samt förbättrad diagnostik och behandling av, maligna blod-/lymfkörtelssjukdomar i Sverige. Mer specifika syften är bl.a.:

  • ge enskilda kliniker och regioner möjlighet till jämförelse med nationella data hur patienter med en viss diagnos utreds och behandlas. Sådan information kan ge incitament till förbättringsarbete vid enskilda kliniker eller inom en hel region
  • analysera överlevnad i olika diagnos-, behandlings- och åldersgrupper
  • utgöra referensmaterial för vårdprogramsarbete och behandlingsstudier inom respektive diagnos
  • utvärdera nationella riktlinjer/vårdprogram, genom att till den obligatoriska delen av registreringen ansluta tilläggsmoduler för inrapportering av de ytterligare data som erfordras för sådan utvärdering.

 Läs mer här