Svenska gruppen för benign hematologi

Svenska gruppen för benign hematologi är öppen för alla med intresse av nedanstående diagnoser, vetenskapligt eller kliniskt.

Verksamhet

Ett behov av en svensk grupp för benign hematologi uppmärksammades av SFH i samband med skapandet av nationella programområden (NPO) där den maligna hematologin innefattades men ej diagnoser som hör till den benigna hematologin. Den 4:e oktober 2022 bildades en formell svensk grupp för benign hematologi i Visby efter annonsering dels i OHE och på SFH:s hemsida. Gruppen består av en större arbetsgrupp och en mindre interims-styrgrupp 2022-23.

Gruppen kommer i första hand att arbeta med riktlinjer för, och övriga frågor som rör, diagnoserna sicklecellanemi (SCD), thalassemi, ITP, TTP, autoimmun hemolys och kroniska neutropenier. Gruppen kommer att under 2023 fokusera på riktlinjer för ITP och SCD.

Organisation

Arbetsgruppen består av följande personer från de olika regionerna. Dessa har ansvar att föra ut nyheter i sin region, samt att vara kontaktperson för kollegor med intresse av att starta grundvetenskapliga studier eller med kliniska problem:


Norra: Angeliki Vourtsi – Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Andreas Asklund – Östersunds sjukhus, Helena Gustafsson - Gävle sjukhus

Stockholm/Gotland: Cecilia Karlström – Karolinska Universitetssjukhuset, Henric Lindqvist – Karolinska Universitetssjukhuset, Christian Kjellander – St Görans sjukhus

Syd: Alexandros Arvanitakis - Skånes Universitetssjukhus Malmö, Marcus Fager Ferrari - Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

Sydöst: Niklas Boknäs – Universitetssjukhuset i Linköping

Uppsala/Örebro: Honar Cherif – Akademiska sjukhuset, Bertil Uggla - Universitetssjukhuset Örebro

VG-regionen: Sofia Grund - Sahlgrenska universitetssjukhuset, Stella Wei - Sahlgrenska universitetssjukhuset, Anne Peters – Skaraborgs sjukhus Skövde

Styrgruppen (interim) består av Cecilia Karlström, Marcus Fager Ferrari, Bertil Uggla, Alexandros Arvanitakis och Christian Kjellander.

Kontakt: cecilia.karlstrom(a)regionstockholm.se (ordförande), marcus.fager_ferrari(a)med.lu.se (sekreterare)


Nästa möte: 27-28 maj. Plats: Läkarsällskapet, Stockholm. Program kommer senare.